Dodavatel poslední instance

Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen.

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení.

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená náklady navíc.

Další informace, jak postupat v případě, že využíváte služeb „Dodavatele poslední instance“ naleznete zde.

Prosba o pomoc

Vážení spoluobčané,

všichni sledujeme rychlý a smutný vývoj událostí na Ukrajině a naše Charita odpovídá na první dotazy  s nabídkou ubytování rodin zasažených válkou na Ukrajině.  Dovolte mi prosím, poskytnout Vám informace, které byste i Vy mohli využít.  

Ubytování uprchlíků  a jejich zabezpečení  koordinuje Ministerstvo vnitra ČR, prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV ČR.  V  tomto okamžiku hledají kapacity pro prvních 5000 lidí, potřeba však bude narůstat.

Správa uprchlických zařízení MV ČR má zájem o větší celky, ale samozřejmě se tam mohou hlásit i občané, kteří mají možnosti přijmout lidi do svých domovů.

Níže Vám posílám odkazy na stránky, kde je k dispozici formulář, který je v případě, že by někdo byl ochotný  ubytování poskytnout, zapotřebí vyplnit.

Pokud máte ve své obci volné ubytovací prostory, které byste mohli rodinám poskytnout, prosím, pomozte.    

Ubytování pro ukrajinské rodiny | suz.cz   ubytovaniukrajina@suz.cz

Děkuji Vám všem za spolupráci, ať Vás Bůh provází 

Bc. Simona Tomanová

ředitel organizace

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188

Doručovací adresa: 580 01 Havlíčkův Brod, Bělohradská 1128

Tel. 777 736 060

Email: simona.tomanova@hb.hk.caritas.cz

www.charitahb.cz

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 3.11.2021 proběhne svoz nebezpečných odpad

Kdy: od 15:55 do 16:10

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.