Přehled oprav, provedených na kostele v roce 2010

 • prosinec
  • položen nový koberec v celém presbytáři i na stupínku před hlavním oltářem;
  • nové dřevěné svícny na svíčky
  • nový kříž před obětním stolem
 • listopad – pořízeny nové mikrofony včetně reproduktorů
 • říjen – zhotovena nová dřevěná podlaha v celém presbytáři včetně stupínku pod hlavním oltářem
 • říjen – upravena výška tří lustrů a věčného světla. Lustry byly zavěšeny o 120 cm výše než bylo dříve a také byly před zavěšením vyčištěny
 • srpen – dokončen nátěr plechové střechy
 • duben – zhotoveny nové obleky pro ministranty ve všech liturgických barvách

Svaté přijímání v Čachotíně 30. 5. 2010

Dne 30.5.2010 proběhlo v kostele sv. Vavřince v Čachotíně v 11.00 hodin první svaté přijímání.

Sváteční mši sloužil farář Rudolf Zahálka. K prvnímu svatému přijímání děti připravila paní katechetka Alena Sienská. Také květinovou výzdobu kostela zajistila paní katechetka. Po skončení slavnostní mše svaté byli pozváni nejen rodiče dětí, které byly u prvního svatého přijímání, ale i všichni ostatní na občerstvení a strávení společných chvil do místního obecního sálu. V sále bylo připraveno občerstvení, které připravili všichni farníci. K velkému množství cukroví, jednohubek a chlebíčků byl servírován čaj. Sváteční odpoledne se neslo v duchu dobrého jídla, příjemné sváteční nálady a setkání a sbížení celé farnosti. Všem, kdo se podílel na přípravě kostela nebo pohoštění patří velký dík.

První svaté přijímání obdržely tyto děti (zleva):
Vít Eisenvort z Dolní Krupé (farnost Dolní Krupá), Klára Holasová z Pouchu (farnost Česká Bělá), Magdaléna Piskačová z Rozsochatce (farnost Čachotín), František Urban z Rozsochatce (farnost Čachotín).

Fotografie ze slavnostního odpoledne po svatém přijímání- fotoalbum otevřete zde