Obnova katastrálního operátu

V loňském roce proběhlo v obci nové mapování v rámci obnovy katastrálního operátu.

Byly zjišťovány hranice pozemků a vnějšího obvodu budov.

Nyní bude docházet k podrobnému měření zjištěných prvků polohopisu.

Po obci, včetně soukromých pozemků, se proto budou pohybovat pracovníci katastrálního úřadu.

Majitelé jsou povini jim umožnit přístup na své pozemky.