Výzva Krajského soudu v Hradci Králové

Zveřejňujeme Výzvu Krajského soudu v Hradci Králové, kde probíhá řízení ve věci o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12.2021, č.j. SPU 452744/2021 (schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čachotín).

Krajský soud vyzýva osoby, které se domnívají, že splňují zákonné předpoklady pro to, aby jim v uvedeném řízení příslušelo postavení osoby zúčastněné, aby ve lhůtě dvou týdnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce obecního úřadu Krajskému soudu v Hradci Králové oznámily, že budou v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.

Pečovatelská služba Chotěboř

Pečovatelská služba Chotěboř informuje o volné kapacitě v Domově s pečovatelskou službou v Chotěboři.

Byty v domě s pečovatelskou službou jsou nájemní byty města s možností využití pečovatelské služby. Byty jsou určeny především osamělým seniorům, kteří potřebují podporu pečovatelské služby

Informační leták DPS

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Chotěboř