Pozemkové úpravy Horní Krupá

Ústředí Státního pozemkového úřadu jako příslušný orgán rozhodl, ve věci žádosti Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu takto:

lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se prodlužuje do 30.11.2020.

Celý text usnesení naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.