Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Obec Čachotín vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2021-601_2, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).


Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.4.2021 do 31.12.2021. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.


Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky vyzýváme, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili.

Oznámení o obnově katastrálního operátu naleznete zde.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním naleznete zde.

Informační leták k obnově katastrálního operátu naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.