Svoz nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 12.5.2022 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 15:55 do 16:10

Kde: u místní prodejny

Upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.