Obnova katastrálního operátu

V loňském roce proběhlo v obci nové mapování v rámci obnovy katastrálního operátu.

Byly zjišťovány hranice pozemků a vnějšího obvodu budov.

Nyní bude docházet k podrobnému měření zjištěných prvků polohopisu.

Po obci, včetně soukromých pozemků, se proto budou pohybovat pracovníci katastrálního úřadu.

Majitelé jsou povini jim umožnit přístup na své pozemky.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.