Záměr prodeje malotraktoru

Zastupitelstvo obce tímto zveřejňuje záměr prodeje travního malotraktoru Karsit K22/10HX z roku 2011.

Minimální nabídka 30 tis. Kč.

Nabídky v uzavřené obálce doručte na Obecní úřad Čachotín do 19:00 hodin dne 21.6.2022.

Nabídky budou vyhodnoceny ihned po uplynutí podací lhůty.

Jediným kriteriem pro posouzení bude nabídnutá cena.

Zájemci o koupi malotraktoru mají možnost si prohlédnout stroj dne 14.6.2022 v 18:30 před obecním úřadem.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.