Vyhlášky obce, formuláře

Aktuální platné vyhlášky obce Čachotín

 • Vyhláška č. 1/2021 o místním polatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zobrazit vyhlášku zde

 • Vyhláška č. 1/2015 (o odpadech)

Zobrazit vyhlášku zde

 • Vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze psů

Zobrazit vyhlášku zde

 • Vyhláška o místních poplatcích

Zobrazit vyhlášku zde

Formuláře pro občany

Formuláře určené pro styk občanů obce s orgány veřejné správy. Formuláře jsou určeny ke stažení, vyplnění na počítači a vytištění vyplněného formuláře (formát doc) i ke stažení, vytištění a ručnímu vyplnění (formát pdf).

 • Žádost o získání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

  Povolení ke kácení dřevin rozstoucích mimo les, musí mít dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v případě, že:
  1) Jde o stromy s obvodem kmene 130 cm nad zemí více než 80 cm.
  2) Jde o keřový porost o ploše vyšší než 40 m2.
  Poznámka: Podle výkladu MŽP je třeba žádat o povolení i v případě ovocných stromů, pěstovaných na zahradách a v sadech.

  O žádost není třeba žádat v případěch, kdy:
  1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, o dráchách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů a o telekomunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (po oznámení po 15 dnech můžete strom pokácet).
  2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.
  3) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.
  4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

Formulář ve formátu doc (word): STÁHNOUT

Formulář ve formátu pdf: STÁHNOUT

Komentáře jsou uzavřeny.