Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 17.12.2013 podala Lenka Bajglová (IČ – 72106011), Čachotín 33, 583 01 Chotěboř žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dřevěný přístřešek pro koně na pozemku:
pozemková parcela parcelní číslo 540 v kat. území Čachotín.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Celý dokument pozvání k veřejnému ústnímu jednání, které se bude konat 11.2.2014 (úterý) v 9:00 hodin můžete zobrazit ZDE.

Dětský karneval 2013 – fotogalerie

Je za námi další ročník tradičního dětského karnevalu, který pořádá SDH Čachotín. Pokud chcete vidět, jaký byl, podívejte se na fotografie.

Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2012

V souvislosti s provedeným konečným přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi Ministerstva financí ČR  ze dne 12. 3. 2013, zveřejňuje starosta obce níže uvedené dokumenty:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čachotínke stažení zde

Výkaz plnění rozpočtu obce za rok 2012ke stažení zde

Výsledkem kontroly hospodaření byl závěr, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (cit.) a „při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti“ (cit.).