Oznámení o kácení stromů v centru obce – Projekt revitalizace a údržba zeleně

V srpnu 2010 podala obec Čachotín žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, na projekt Revitalizace a obnova zeleně. Projekt byl vybrán mezi podpořené projekty MAS Královská Stezka (www.kralovska-stezka.cz), do níž naše obec patří a nyní je žádost o podporu hodnocena Státním zemědělským a intervenčním fondem, který prostředky pro MAS přiděluje. Výše dotace projektu je předběžně schválena v částce 324.000 Kč bez DPH, při spoluúčasti obce ve výši 10%, plus DPH. Cílem projektu je komplexní revitalizace a druhová i geografická reorganizace veřejné zeleně a travnatých ploch v centru obce a současně i pořízení zahradního traktoru pro úpravu travnatých ploch, které obec udržuje.

Projekt by se (v případě úspěšného přiznání podpory, k čemuž je však velmi dobře nakročeno) měl začít realizovat od jara 2011. Tomu však bude předcházet vykácení proschlých, nahnilých, nevhodně vysazených, nebo nebezpečných stromů (suché větve v korunách kanadských topolů). Kácení by mělo probíhat přibližně od poloviny listopadu. Vytěžená dřevní hmota bude nabídnuta k prodeji. Pokud bude mít někdo z občanů zájem o zpracování slabších větví, bude toto možné.

Věřím, že nás těžební práce nebudou příliš omezovat a krátkodobé narušení života, stejně jako změna vzhledu po vysazení nové zeleně (než stromy vzrostou do majestátnější velikosti) přispěje k ještě lepšímu vzhledu obce a bezpečnějšímu životu v ní a zajistí jej i pro další generace.

Osnova projektu

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Čachotín

Volby do obecního zastupitelstva obce Čachotín konané 15. a 16. října 2010 přinesly následující výsledky:

Zvolenými zastupiteli obce na následující funkční období jsou:

 • Jana Novotná
 • Jiří Rychlý
 • Jan Pekárek
 • Martin Tichý
 • Petr Juliš
 • Bohumil Ledvinka
 • Antonín Pospíchal

Detailní výsledky s počty hlasů jednotlivých kandidátů naleznete níže v zápise volební komise nebo na webových stránkách Voleb 2010, které naleznete na TOMTO ODKAZU. (Na těchto stránkách naleznete i výsledky voleb ve všech obcích ČR.)

Zápis volební komise

Dětský den Všeználků 13. 6. 2010

Počet obrázků v této galerii: 4 .

V duchu pohádky O Zlatovlásce Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích podobně jako to bylo v pohádce O Zlatovlásce, kdy princ Jiřík pomáhal nejrůznějším pohádkovým postavám. Ochutnaly hada, malovaly princeznu, vyráběly a pouštěly lodičku, pavučinu pro pavouka, navlékaly korále, vyráběly meče, královskou korunu a další. Stejně jako v pohádce na … Pokračovat ve čtení

Vyvěšení 2 nových Oznámení na úřední desce

Dne 28. 6. 2010 byla starostou obce vyvěšena na úřední desku a současně na také na webové stránky obce Čachotín následující Oznámení:

 • Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (list 1)
  Zobrazit dokument
 • Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (list 2)
  Zobrazit dokument

Dětský den 13. 6. 2010

Dětský den v duchu pohádky O Zlatovlásce.

Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích podobně jako to bylo v pohádce O Zlatovlásce. Ochutnaly hada, malovaly přinceznu, vyráběly a pouštěly lodičku,  pavučinu pro pavouka, navlékaly korále, vyráběly meče a královskou korunu atd. Na závěr děti dostaly balíček sladkostí a nanuka.

Fotografie z dětského dne naleznete ve Fotogalerii klubu Všeználků, nebo ZDE

Svaté přijímání v Čachotíně 30. 5. 2010

Dne 30.5.2010 proběhlo v kostele sv. Vavřince v Čachotíně v 11.00 hodin první svaté přijímání.

Sváteční mši sloužil farář Rudolf Zahálka. K prvnímu svatému přijímání děti připravila paní katechetka Alena Sienská. Také květinovou výzdobu kostela zajistila paní katechetka. Po skončení slavnostní mše svaté byli pozváni nejen rodiče dětí, které byly u prvního svatého přijímání, ale i všichni ostatní na občerstvení a strávení společných chvil do místního obecního sálu. V sále bylo připraveno občerstvení, které připravili všichni farníci. K velkému množství cukroví, jednohubek a chlebíčků byl servírován čaj. Sváteční odpoledne se neslo v duchu dobrého jídla, příjemné sváteční nálady a setkání a sbížení celé farnosti. Všem, kdo se podílel na přípravě kostela nebo pohoštění patří velký dík.

První svaté přijímání obdržely tyto děti (zleva):
Vít Eisenvort z Dolní Krupé (farnost Dolní Krupá), Klára Holasová z Pouchu (farnost Česká Bělá), Magdaléna Piskačová z Rozsochatce (farnost Čachotín), František Urban z Rozsochatce (farnost Čachotín).

Fotografie ze slavnostního odpoledne po svatém přijímání- fotoalbum otevřete zde

Oznámení Záměru prodeje pozemků

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání projednávalo 2 záměry na prodej obecních pozemků. Oba záměry byly projednány a dne 7. 2. 2010 vyvěšeny na úřední desku. Nyní běží 30-ti denní lhůta pro podání případných námitek proti prodeji zmiňovaných pozemků. Námitky je nutné podávat písemně k OÚ Čachotín.

Detaily obou návrhů na prodej pozemků, včetně parcelních čísel a výměr, naleznete v odkazech níže.

Návrh 1

Návrh 2

Czechpoint na OÚ Čachotín V PROVOZU


Po zapojení potřebné techniky a zprovoznění všech potřebných cerfitikátů byl dne                 24. ledna 2010 zahájen provoz pracoviště Czechpoint na OÚ Čachotín.

Díky zprovoznění tohoto specializovaného pracoviště se i naše obec zapojila do projektu elektronické veřejné správy Čr, díky níž jsou služby nejrůznějších správních úřadů občanùm téměř na dosah. Chcete-li se o tom přesvědčit a zjistit, kvůli čemu už nemusíte jezdit do Chotěboře, nebo Havlíčkova Brodu, nebo kolik bodů vám jako řidiči ještě zbývá, vezměte svůj občanský průkaz a navštivte v úředních hodinách (pátek 16.00-18.00 hod.) obecní úřad.

Jaké služby jsou vám díky CzechPOINTu na OÚ v Čachotíně dostupné?

Další informace o službě CzechPOINT

Webové stránky projektu CzechPOINT.