Akce na vyšetření pitné vody

Zobrazeno 26. 5. 2023

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pobočka Jihlava připravil akci na vyšetření pitné vody ze soukromých studní.

Termín akce je od 1.5.2023 do 9.6.2023.

Balíček zahrnuje analýzy pitné vody na:

chemické vyšetření v ceně 400,-Kč s DPH – dusičnany, dusitany, amonné ionty a celkový organický uhlík

mikrobiologické vyšetření v ceně 500,-Kč s DPH – Escherichia coli, koliformní bakterie, celkový počet bakterií při 22°C a intestinální enterokoky

krácený rozbor pitné vody v ceně 1250,-Kč s DPH – obsahuje chemické i mikrobiologické vyšetření vody – Escherichia coli, koliformní bakterie, počet kolonií při 22°C a 36°C, enterokoky, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, celkový organický uhlík, konduktivita, pach, pH, zákal, železo, mangan

Na chemické vyšetření stačí přinést vzorek vody nejlépe v plastové PET láhvi od balené neslazené pitné vody o objemu minimálně 0,5 litru.

Na mikrobiologické vyšetření je vhodné si vyzvednout na našich pobočkách sterilní vzorkovnici.

Kontakt: Jiřina Škorpíková

Mobil: 734 510 852
E-mail: jirina.skorpikova%z%zuova.cz