Informace uzavírka Kojetín

Zobrazeno 18. 7. 2023

Ve dnech 17.7. – 13.8.2023 budou autobusy jezdit podle výlukového jízdního řádu.

Je to zdůvodu uzavírky sil. III/3441 v obci Kojetín (stavební akce – „Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín).

Bližší informace naleznete zde.