Archiv úřední desky

Výpis článků

Rozpočtové opatření č. 1/2024

Od do

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023

Od do

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023

Od do

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Od do

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve věci pozemkových úprav v k.ú. Čachotín

Od do

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - zahájení zjišťovacího řízení koncepce

Od do