Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - zahájení zjišťovacího řízení koncepce

Od 20. 2. 2024 do 31. 3. 2024

Zveřejňujeme akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina. Více informací naleznete v přílohách.