Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Od 1. 12. 2022 do 16. 12. 2022

Návrh rozpočtu obce Čachotín na rok 2023 je předkládán s vyrovnaným hospodařením, příjmy i výdaji jsou stanoveny ve výši 2 900 000 Kč.

Detailní pohled na návrh rozpočtu naleznete