Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Od 4. 12. 2023 do 19. 12. 2023

Návrh rozpočtu obce Čachotín na rok 2024 je schválen jako schodkový.

Celkové výdaje převyšují celkové příjmy o částku 5 600 000,- Kč. Schodek bude Obec Čachotín hradit finančními prostředky z minulých let, které má na účtěch. Detailní pohled na návrh rozpočtu naleznete zde