Oznámení o pokračování řízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čachotín

Od 4. 1. 2024 do 19. 1. 2024
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje pokračování řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čachotín které bylo přerušeno usnesením pobočky ze dne 27.4.2022. Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadla překážka, pro níž bylo řízení přerušeno.