Oznámení záměru prodeje pozemků

Od 17. 10. 2023 do 31. 10. 2023

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích oznamuje OBEC ČACHOTÍN záměr odprodat tyto obecní pozemky:

Parc. č. 1/8 zahrada, 5/1 ostatní plocha, 7/1 zahrada, 9/9 zahrada, 646/6 zahrada, 646/23 zahrada, 671/2 zahrada, 1485/7 zahrada, 1485/47 ostatní plocha, 1498/2 zahrada, 1493/3 zahrada.

Všechny jmenované parcely jsou v katastrálním území Čachotín.

Celé oznámení naleznete zde.