Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve věci pozemkových úprav v k.ú. Čachotín

Od 21. 2. 2024 do 12. 3. 2024
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod rozhodl o přechodu vlastnických práv a zrušení věcných břemen. Více informací naleznete v příloze.