Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Od 24. 10. 2023 do 7. 11. 2023

Obecní úřad Čachotín podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje, že

TOMÁŠ DANIHEL nar. 1982
MICHAELA DANIHELOVÁ nar. 1989
TOMÁŠ DANIHEL nar. 2010
MARTIN DANIHEL nar. 2012
ŠÁRKA DANIHELOVÁ nar. 2014
VÁCLAV DANIHEL nar. 2016
PETRA DANIHELOVÁ nar. 2017
VERONIKA DANIHELOVÁ nar. 2017

má možnost převzít následující písemnost:

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ