Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - změna termínu

Od 24. 5. 2024 do 30. 6. 2024

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - změna termínu. Bližší informace naleznete v příloze.