Veřejná vyhláška – Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čachotín

Od 28. 11. 2022 do 13. 12. 2022

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, oznamuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 6, § 55 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHOTÍN

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čachotín v uplynulém období je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, odd. územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267 a na Obecním úřadě v Čachotíně.

Tento návrh zprávy je dále v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) k nahlédnutí v termínu

od 28. 11. 2022 do 12. 1. 2023

na následující internetové adrese:

https://chotebor.cz/file/200535

Celé znění vyhlášky naleznete zde.