Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Od 26. 9. 2023 do 11. 10. 2023

Zveřejňujeme Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Čachotín obce Čachotín.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území ČACHOTÍN obce Čachotín dnem 18.9.2023.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený katastrální operát.