Zasedání zastupitelstva obce Čachotín 13.2.2024

Od 6. 2. 2024 do 22. 2. 2024

Starosta obce Čachotín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na úterý 13. února 2024 v 18:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do kanceláře starosty obce.

Program je zvolen následovně:

1) Využití dotace z Programu Obnovy venkova pro rok 2024

2) Projednání návrhů na pořízení znaku a vlajky obce

3) Rozpočtové opatření 8/2023

4) Inventury

5) Různé

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.