Zasedání zastupitelstva obce Čachotín 15.11.2023

Od 7. 11. 2023 do 22. 11. 2023

Starosta obce Čachotín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na čtvrtek 23.11.2023 od 19:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do kanceláře starosty obce.

Program je zvolen následovně:

1) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Čachotín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

2) Schválení obecně závazné vyhlášky obce Čachotín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3) Schválení kupních smluv na prodej obecních pozemků po obnově katastrálního operátu

4) Projednání žádostí o finanční podporu z rozpočtu obce (Oblastní charita Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina Havlíčkův Brod a Český svaz včelařů Chotěboř)

5) Schválení změny č. 1 Územního plánu Čachotín

6) Rozpočtové opatření č. 5 a 6 /2023

7) Inventury

8) Různé

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.