Zasedání zastupitelstva obce Čachotín 19.12.2023

Od 12. 12. 2023 do 27. 12. 2023

Starosta obce Čachotín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na úterý 19.12.2023 od 19:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do kanceláře starosty obce.

Program je zvolen následovně:

1) Schválení rozpočtu obce na rok 2024

2) Schválení DPP a DPČ pro rok 2024

3) Schválení vyhlášení výběrového řízení na opravu MK

4) Rozpočtové opatření č. 7/2023

5) Využití dotace z Programu Obnovy venkova pro rok 2024

6) Projednání cenové nabídky na pořízení znaku a vlajky obce

7) Různé

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.