Zasedání zastupitelstva obce Čachotín 23.11.2023

Od 16. 11. 2023 do 1. 12. 2023

Starosta obce Čachotín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na čtvrtek 23.11.2023 od 19:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do kanceláře starosty obce.

Program je zvolen následovně:

  1. Schválení změny č.1 Územního plánu Čachotín
  2. Různé

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.