Zasedání zastupitelstva obce Čachotín 29.5.2024

Od 21. 5. 2024 do 30. 5. 2024

Starosta obce Čachotín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na úterý 29.5.2024 od 18:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do kanceláře starosty obce.

Program je zvolen následovně:

1) Schválení smlouvy o realizaci překládky sítě Cetin

2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene – ČEZ distribuce

3) Různé

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.