Zasedání zastupitelstva obce Čachotín 9.4.2024

Od 2. 4. 2024 do 22. 4. 2024

Starosta obce Čachotín, svolává dle §93 zákona 128/2000 sb. na úterý 9.4.2024 od 19:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva do kanceláře starosty obce.

Program je zvolen následovně:

1) Závěrečný účet obce za rok 2023

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

3) Účetní závěrka obce za rok 2023

4) Výběr znaku a vlajky obce

5) Schválení výběrového řízení pro akci Oprava místních komunikací

6) Projednání žádostí o příspěvky

7) Různé

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.