Úřední deska

Výpis článků

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Od do

Rozpočtové opatření č. 3/2024

Od do

Zasedání okrskové volební komise

Od do

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Od do

Jmenování zapisovatele volební komise

Od do

Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce

Od do